Årsmöte 2017

Kallelse Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 20 oktober 2017 klockan 18:00 på Mjölby Kulturscenen.(Ingång från Kulturskolan).

Årsmötet inleds och avslutas med framträdande av orkester & drill.

Föredragningslista och obligatoriska årsmöteshandlingar publiceras på vår hemsida senast den 13 oktober samt finns tillgängliga vid mötet.

Motioner/förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 29 september.

Mjölby 2017-09-20

Sofie Larsson
Ordförande

Nedan hittar du handlingar till årsmötet:

MUMK Årsmöteshandlingar 2017 rev171019 publ