Presentation – Ungdomsorkestern Göta Lejon

GötaLejon2015-2 (1)

Ungdomsorkestern Göta Lejon bildades 1962 och bestod då av medlemmar ur olika skolorkestrar. Under åren 1967 till 1996 leddes orkestern av Sven Olander, och det är han som har utvecklat orkestern till där den är idag. Han införde den figurativa marschen och byggde upp orkesterns stora repertoar på runt ett 70-tal verk av marsch och paradmusik.

Orkesterns första koreograf, Sofia Sjölin, började som dansare 1979, verkade under många år som tamburmajor och har komponerat många danser som idag ingår i dansrepertoaren. Hon införde 1988 flagtruppen, som ytterligare förstärker det visuella intrycket av orkestern. Orkestern gör årligen 60 till 80 framträdanden.

Ungdomsorkestern Göta Lejon har idag ca 80 medlemmar i åldrarna 10 till 21 år. Medlemmarna i Ungdomsorkestern Göta Lejon får i första hand utbildning och träning i instrumentella färdigheter och förmåga att samspela i stor orkester. Men ungdomarna stöds också för att utvecklas till ansvarsmedvetna samhällsmedborgare. Under snart fem decennier har det utvecklats en anda av gemenskap som kan sammanfattas i ”Göta Lejon-andan”. Den kännetecknas av tolerans för olika människor, för olika musikaliska och dansanta kvaliteter. Att tillhöra Ungdomsorkestern Göta Lejon är roligt, utvecklande, spännande och intressant.

Under årens lopp har orkestern representerat Göteborg och Sverige på de utlandsresor som genomförts varje år. Nordens länder och de flesta länder i övriga Europa har besökts. T.ex. har orkestern vid fyra tillfällen framträtt i Wien vid internationella ungdomsmusikfestivaler, besökt USA fyra gånger samt ett stort antal resor till festivaler i Frankrike och ett par gånger till Disneyland Paris samt även till Monte Carlo, Vatikanstaten, Sicilien, Vendig, Monza, Saltzburg, Scarborough m.fl.

Ungdomsorkestern Göta Lejon och Mjölby Ungdomsmusikkår lärde känna varandra 2014 när vi båda medverkade under festivalen ”EURO-MUSIKTAGE” i Heikendorf, där vi också inkvarterades på samma skola och delade gymnastiksal.

Ungdomsorkestern Göta Lejon framträder:

Lördagen den 2 juli  Blåsmusik på stan – hela dan!

10:00  Defileringsmarsch från Stora Torget till Gästisparken

11:00  Konsert på Gästisscenen

13:40 Show i matchpaus på Vifolkavallen vid FC Turabdins fotbollsfest

15:00  Parad på Kungsvägen 

15:30  Gemensamhetskonsert