Årsmöte

Kallelse Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 18 oktober 2018 klockan 18:00 på Mjölby Kulturscenen. (Ingång från kulturskolan). Årsmötet inleds och avslutas med framträdande av orkester och drill.

Föredragningslista och obligatoriska årsmöteshandlingar publiceras på vår hemsida senast den 11 oktober, några exemplar kommer finnas tillgängliga vid mötet.

Motioner/förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30/9.

Varmt välkomna
Camilla Magnusson

Ordförande
ordforande@mumk.nu