På Svenska

Presentation av Mjölby Ungdomsmusikkår

Mjölby Ungdomsmusikkår är en ideell förening som idag består av drygt 100 musikanter och drillare i åldern 12 till 25 år.

Musikkåren startades redan 1956 av sin legendariske dirigent och ledare Sven Jönsson. Orkestern är en symfonisk blåsorkester och repertoaren är varierande och består av originalmusik, populär och samtida musik. Musikkåren framträder med konserter och i marsch- och showkonstellationer. Tillsammans frambringar musikanter och drillgrupper en välljudande, färgfull och festlig föreställning.

Mjölby Ungdomsmusikkår är en av hörnpelarna i kommunens blåsmusikliv och är också känd som en av de främsta och största ungdomsblåsorkestrarna i Sverige, med en mycket framgångsrik historia. Föreningen medverkar årligen vid flera traditionella kulturevenemang så som Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande med flera. Musikkåren genomför också framträdanden i samband med resor i och utanför Sverige. Några av de länder som besökts är Tyskland, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Danmark, Norge, Finland och Estland. Sommaren 2017 besökte Musikkåren Tyskland och Schweiz, där man medverkade i ”Welt Jungendmusik Festival” i Zürich.

Föreningen samarbetar sedan flera år med Mjölby Kulturskola, som genomför utbildning i orkesterspel och drill. Detta samarbete är en viktig förutsättning för att kunna utveckla både individen och den gemensamma prestationen.

2011 valdes Andreas Pettersson till musikalisk ledare för musikkåren och har till sin hjälp Maria Dahl som vice dirigent. Drilledare är Olivia Carlsson och vice drilledare är Sofie  Claesson. Dessutom fungerar flera av Kulturskolans lärare som resurser i repetitionsarbetet med orkester och drill.

Föreningens styrelse består av ungdomar och föräldrar som tillsammans med flera olika arbestgrupper hanterar det praktiska arbetet i föreningen. Ordförande för föreningen är sedan 2010 Sofie Larsson.

Mjölby Ungdomsmusikkår är idag en unik företeelse inte bara i regionen utan också i Sverige. På många orter runt om i landet tvingas man idag lägga ner sina blåsorkestrar, medan vi har en blomstrande verksamhet. Modellen med att musikkåren drivs i föreningsregi med ideella krafter samt samarbetet med den kommunala kulturskolan har visat sig vara en framgångsmodell både verksamhetsmässigt och kvalitativt. Exempel på detta är framgångarna på tävlingen vid ”Svensk blåsmusikfestival” hösten 2015, där Ungdomsmusikkåren tilldelades högst poäng och där med guldmedalj, samt resultaten vid tävlingarna under ”Welt Jugendmusik Festival” 2017 där det i konserttävlingen blev en bronsmedalj och i marschtävlingen blev resultatet en guldmedalj.