Årsmöte

Kallelse Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum fredagen den 16 oktober kl 17:00.

Årsmötesförhandlingarna för Mjölby Ungdomsmusikkår kommer i år inte att genomföras på det traditionella sättet. Ta del av förslag till beslut och se vilka som föreslås till funktionärer i styrelse och kommittéer. Hela verksamhetsberättelsen finns också som läsning i länkar nedan. För synpunkter och önskemål går det bra att höra av sig till styrelsen innan årsmötet för att få med sina tankar och idéer till årsmötet.

MUMK Verksamhetsberättelse 2019-2020

Valberedningens förslag till årsmöte 2020-10-16

Årsmötet kommer endast äga rum fysiskt fredagen den 16/10 kl. 17:00 i Kulturskolans lokaler med max 50 personer på plats. I år kommer vi inte ha något framträdande av orkester och drill utan orkestern övar som vanligt 17-19 och drillen är lediga men så klart välkomna att anmäla sig till årsmötet.

För att alla ska kunna göra sin röst hörd även om man inte får närvara har vi i år gjort det möjligt att förtidsrösta via Bokat. Läs igenom verksamhetsberättelsen samt dokumentet med valberedningens förslag på vilka som ska väljas till de olika posterna. Svara på frågorna med ett Ja/Nej/Vet ej i Bokat, det finns även möjlighet att lämna en kommentar. Numret i början av respektive fråga hänvisar till punkten på dagordningen samt valberedningens förslag. Väljer man att inte rösta räknas det som ”Tyst acceptans”.

Anmälan till mötet kommer ske via ett Bokat meddelande som skickas ut på söndag 11/10.

Eventuella motioner ska lämnas till styrelsen senast måndagen 28/9 via mejl till ordforande@mumk.nu eller fysiskt i förenings brevlåda Lagmansgatan 35.

Styrelsen