Årsmöte

Kallelse till årsmöte fredagen den 20 oktober 2023 klockan 18.00

Årets årsmöte äger rum fredagen den 20 oktober klockan 18 på Mjölby Kulturscenen (ingång från Kulturskolan).
Årsmötet inleds och avslutas med framträdande av orkester och drill.
Föredragningslista och obligatoriska årsmöteshandlingar publiceras här på vår hemsida. Några exemplar kommer finnas tillgängliga vid mötet.
Vill du delta i vår förening via de olika kommittéerna kontakta gärna vår valberedning.
Välkomna! hälsar styrelsen