Årsmöte

Kallelse Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum fredagen den 22 oktober kl 18:00.

Eftersom Corona restriktionerna nu är lyfta kommer vi i år att kunna hålla ett mer tarditionellt årsmöte. Platsen är Mjölby Kulturscenen, ingång från kulturskolan, och vi inleder och avslutar med framträdande av vår orkester och drill.
 
Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer publiceras här på vår hemsida senast 15 oktober. Några exemplar kommer också finnas tillgängliga vid mötet.
 
Motioner/förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 oktober via mail till ordförande@mumk.nu, eller fysiskt i föreningens brevlåda, Lagmansgatan 35.
 
Vill du delta i arbetet med vår förening via de olika kommittérna kontakta gärna vår valberedning, m.laveson@lokalpost.se.

Välkomna,

Styrelsen