Bli medlem

Bli medlem i MUMS du också!

För närvarande är vi drygt 300 medlemmar i Mjölby Ungdomsmusikkårs ”suporterklubb”.

Vi har plats för många fler!

Är du ännu inte medlem betalar du enkelt in medlemsavgiften genom att:

Swish till 123 023 59 29 eller via bankgirokonto 169-9701

Ange namn och din e-postadress/er vid inbetalning

Medlemsavgifter för 2022:

100 kr/vuxen

50 kr/ungdom (t o m 19 år)

250 kr/familj (gäller alla som är skriva på samma adress).