Styrelse

MUMS Styrelsen & Funktionärer 2023

e-post till MUMS Styrelse: mumsstyrelse@hotmail.com

 

Styrelse

Ordförande: Örjan Albrektsson 076-5815347

Vice Ordförande: Mikael Hansson 070-9277414

Sekreterare: Per Moberg 070-8247100

Kassör: Ann Haag 070-6417723

Ledamot: Jessica Svärdell 070-0001943

Suppleant: Arvid Johansson 070-9245392

Suppleant: Sofie Larsson 073-9839651

Revisorer

Camilla Magnusson

Anneli Johansson

Åke Carlsson (Suppleant)

Valberedning

Jan-Olof Dahlström

Katarina Kleist