Funktionärer

Kontaktinformation till styrelse, musikalisk ledning, drilledning, kommittéer och valberedning.

Styrelse Namn Telefon Mobil Mail
Ordförande Camilla Magnusson 0142-42774 073-8412542 ordforande@mumk.nu
Vice ordförande Pia Hansson 013-3292537 073-0435897 pia.hansson@bahnhof.se
Kassör Fredrik Kåhlin  0142-43088 070-6998250 kassor@mumk.nu
Ledamot Lisa Nordstrand 0142-15888 072-2367262 lisa.mjolby@gmail.com
Ledamot Julia Tiderman 0142-20544 070-6796489 juliatiderman@gmail.com
Sekreterare Helena Decker 0761-420021 helena.decker68@gmail.com
Ledamot Jonathan Willén  0142-42142 070-5989065 jonathan.willen@utb.mjolby.se
Ledamot Amelie Dybäck 0142-10417 076-1857445 aldyback@outlook.com
Ledamot Kirstin Kahl 0142-10596 076-2356971 ks.kahl@web.de
Ledamot Isabella Blixman 076-8815696 isabella.blixman@hotmail.com
Adjungerad lmt Andreas Niskala 072-2418811 dirigent@mumk.nu
Adjungerad lmt Lillemor Rehn 072-2032054 lillemor1990@hotmail.com
Suppleant Jesper Olofsson 076-8287626 jesper.a.olofsson@gmail.com
Suppleant Jens Orgren 072-0070021 egebylund@gmail.com
Revisorer
Namn Telefon Mobil Mail
Revisor Magnus Nordstrand 0142-15888 0704-266119 magnus.nordstrand.mjolby@wasadata.net
Revisor Robert Willén 0142-42142 070-5941065 robert@bobergs.nu
Revisorssuppleant Niklas 0722-353475
Musikalisk ledning och drilledning
Namn Telefon Mobil Mail
Dirigent Andreas Pettersson 072-2418811 dirigent@mumk.nu
Vice dirigent Maria ”Mia” Dahl 070-9184876 miatrb2@hotmail.com
Tamburmajor  Alternerade drillgrupp 1
Vice tamburmajorer Alternerade drillgrupp 1
Drilledare Olivia Carlssson 072-2460781 olivia.karlsson2@mjolby.se
Vice drilledare Sofie Claesson  0142-72383 076-7650317  sofieclaesson@hotmail.se
Festkommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Sammankallande Maria Häger 072-2002242 miahaager@gmail.com
Jessica Edvardsson 072-3084343 jesedv82@gmail.com
Anna Nyman 076-9498960  anna.e.nyman@telia.com
Ida Kåhlin 0142-43088 070-3117199 idakahlin@hotmail.com
Liselotte Edvardsson 073-7004663 lisarrb@hotmail.com
Karin Smeds 0142-18454 073-0843345 karinsmeds@telia.com
Lotterikommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Camilla Magnusson 0142-18788 070-7758788 cam_m@outlook.com
Gunne Claesson 0142-72383 070-3206165 info@gunnes.se
Sammankallande Joakim Magnusson  0142-18788 0705-688788  j_m@live.se
Nina Kämmerling 073-9236826  nina.kammerling@gmail.com
Uniformskommitté
Namn Telefon Mobil Mail
 Sammankallande Carina Landström 0142-21132 072-2532605  carinalandstrom69@gmail.com
Katarina Wilhelmsson 0142-611789 073-3961158  katarina_wilhelmsson@hotmail.com
Matilda Jensen Dybäck 0142-10417 070-2511526  matildajensen74@gmail.com
Nina Kåhlin 073-6311013 ninakahlin@gmail.com
Christina Edström 0142-21940 070-2761621  christina.edstrom@hotmail.com
Anna Rothman  0142-18600 070-9237428 rothmanann@gmail.com
Materialförvaltare
Namn Telefon Mobil Mail
Calle Moberg 070-7288390 calle.moberg@bredband2.com
Per Edström 0142-21940 070-6990296  per.edstrom@svenskakyrkan.se
 Sammankallande Anders Ejhed 070-8881227 anders.ejhed@mse.se
Lennart Hägg 0142-34255  lennart.hagg@saabgroup.com
Dick Johansson  013-331243  070-3999013  annadick.j@telia.com
Adam Olofsson 073-0495891 adamolofsson_99@hotmail.com
PR-kommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Örjan Albrektsson 0142-13973 076-5815347 orjan.albrektsson@hotmail.com
 Sammankallande Jens Orgren 0142-80226 072-0070021 egebylund@gmail.com
Max Oskarsson 076-0174670  maxoskarsson3@gmail.com
Benjamin Schander 0142-13083  076-0235225  benjaminsch56@gmail.com
Poonam Ejhed 070-5323317 poohsingen@hotmail.com
Ida Kåhlin 070-3117199 idakahlin@hotmail.com
Föräldrapool
Namn Telefon Mobil Mail
Maria Hammarström 070-3492014 ia.lindqvist@telia.com
Anette Borell  070-8891785 anetteborell70@gmail.com
Maria Ljungblad 072-3363131 maria.ljungblad@gmail.com
Therese Centervad 0142-70528 070-6722781 centervad@spray.se
Susanne Orgren 0142-80226 070-8410731 egebylund@gmail.com
Per Edström  0142-21940  070-6990296  per.edstrom@svenskakyrkan.se
 Sammankallande Sören  Kahl 0142-10596 072-2446510 ks.kahl@web.de
Lars Hollén 070-4934337  lars.hollen@tranas.se
Annika Nordstrand 0142-15888 070-5878631 annika.nordstrand@mejlahem.se
Anna Johansson 013-331243 070-9146791  annadick.j@telia.com
Anna Lindgren 070-8168930 annli21@hotmail.com
Johan Almfors 0142-17595 070-8721500 almforsarna@allt2.se
Jonas Tiderman 0142-20544 070-3352260
Niclas 072-2353475
Pontus Forslund  0142-611789 070-8356960  pontus.forslund@outlook.com
Valberedning
Namn Telefon Mobil Mail
Henrik Berggren 076-7744332 henrik.berggren@sectra.com
 Sammankallande Mattias Laveson 0142-34225 0703-820021 m.lavesson@lokalpost.se
Benjamin Schander 076-0235225 benjamininsch56@gmail.com