Funktionärer

Kontaktinformation till styrelse, musikalisk ledning, drilledning, kommittéer och valberedning.

Styrelse Namn Telefon Mobil Mail
Ordförande Sofie Larsson 0142-13973 073-9839651 ordforande@mumk.nu
Vice ordförande Pia Hansson 0142-20232 073-0435897 pia.hansson@bahnhof.se
Kassör Anneli Johanson 073-8389090 anneli@lokalpost.se
Ledamot Lisa Nordstrand 0142-15888 072-2367262 lisa.mjolby@gmail.com
Ledamot Moa Magnusson 0142-42774 076-0427742 moa@maplast.se
Sekreterare Helena Decker 0761-420021 helena.decker68@gmail.com
Ledamot Albin Johansson 076-1051274 albin@lokalpost.se
Ledamot Frida Gustavsson 072-3705435 lexon98@gmail.com
Ledamot Jessica Svärdell 0142-17109 073-0922799 jessica.svardell@yahoo.se
Ledamot Jesper Olofsson 076-8287626 jesper.a.olofsson@gmail.com
Adjungerad lmt Andreas Pettersson 072-2418811 dirigent@mumk.nu
Adjungerad lmt Lillemor Rehn 072-2032054 lillemor1990@hotmail.com
Suppleant Göran Andersson 076-3915435 delman@bds.se
Suppleant Markus Borell 070-5673894  markus.gklar@gmail.com
Revisorer
Namn Telefon Mobil Mail
Revisor Magnus Nordstrand 0142-15888 0704-266119 magnus.nordstrand.mjolby@wasadata.net
Revisor Camilla Magnusson 0142-42774 073-8412542 camilla@maplast.se
Revisorssuppleant Robert Willén 0142-42142 070-5941065 robert@bobergs.nu
Musikalisk ledning och drilledning
Namn Telefon Mobil Mail
Dirigent Andreas Pettersson 072-2418811 dirigent@mumk.nu
Vice dirigent Maria ”Mia” Dahl 070-9184876 miatrb2@hotmail.com
Tamburmajor  Alternerade drillgrupp 1
Vice tamburmajorer Alternerade drillgrupp 1
Drilledare Lillemor Rehn 0142-34006 072-2032054 lillemor1990@hotmail.com
Vice drilledare Frida Gustavsson  072-3705435  lexon98@hotmail.com
Vice drilledare Jessica Svärdell 0142-17109 073-0922799 jessica.svardell@yahoo.se
Festkommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Sammankallande Maria Häger 072-2002242 miahaager@gmail.com
Lena Engholm 0142-17255 070-5855113 lena.engholm@mse.se
Anna Nyman 076-9498960  anna.e.nyman@telia.com
Camilla Magnusson 0142-42774 073-8412542 camilla@maplast.se
Britten Paulsson 0142-41750 070-6959060 go.bri@hotmail.com
Karin Smeds 0142-18454 073-0843345 karinsmeds@telia.com
Lotterikommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Camilla Magnusson 0142-18788 070-7758788 cam_m@outlook.com
Gunne Claesson 0142-72383 070-3206165 info@gunnes.se
Sammankallande Joakim Magnusson  0142-18788 0705-688788  j_m@live.se
Maria Svensson  0142-19392  073-0288467  mariaopetter@glocalnet.net
Uniformskommitté
Namn Telefon Mobil Mail
Carina Landström 0142-21132 072-2532605  carina.landstrom@spray.se
Anneli Schander 0142-13083  073-5197929  annelischander@gmail.com
Lina Andersson 0142-34943  0734-189552  lina.andersson@saabgroup.com
Gunilla Ståhlberg 0142-21305 070-1748838 gunilla.stahlberg@gmail.com
Christina Edström 0142-21940 070-2761621  christina.edstrom@hotmail.com
Kristina Wirf 0709-798488 kicki.wirf@icloud.com
Materialförvaltare
Namn Telefon Mobil Mail
Örjan Albrektsson 0142-13973 070-6719661 orjan.albrektsson@hotmail.com
Fredrik Kåhlin 0142-43088 070-6998250  fredrikkahlin@hotmail.com
 Sammankallande Peter Johansson 070-9174880 peter@lokalpost.se
Lennart Hägg 0142-34255  lennart.hagg@saabgroup.com
Stefan Nyman  076-9498960  anna.e.nyman@telia.com
Adam Olofsson 073-0495891 adamolofsson_99@hotmail.com
PR-kommitté
Namn Telefon Mobil Mail
 Sammankallande Örjan Albrektsson 0142-13973 070-6719661 orjan.albrektsson@hotmail.com
Patrik Oskarsson 070-8142698 patrik@oskarssons.eu
Adam Magnusson  0142-18788  073-3169224  a_magnusson@live.com
Albin Johansson  076-1051274  albin@lokalpost.se
Johan Zanderholm 0142-21870 070-5231098 johan.zanderholm@telia.com
Föräldrapool
Namn Telefon Mobil Mail
Kerstin Bergengren 0142-42234 070-2197343 kerstin.m.bergengren@gmail.com
Anette Borell  070-8891785 anetteborell70@gmail.com
 Sammankallande Ida Kåhlin 0142-43088  070-3117199 idakahlin@hotmail.com
Therese Centervad 0142-70528 070-6722781 centervad@spray.se
 Kirstin  Kahl 0142-10596 076-2356971 ks.kahl@web.de
Per Edström  0142-21940  070-6990296  per.edstrom@svenskakyrkan.se
Sören  Kahl 0142-10596 072-2446510 ks.kahl@web.de
Veronica Sundeland  073-0581958  veronica.sundeland@gmail.com
Annika Nordstrand 0142-15888 070-5878631 annika.nordstrand@mejlahem.se
Joakim Landström 0142-211321 0705-421418  jocke.landstrom@telia.com
Tommy Johansson 0142-15684 073-4184904 tj@tacam.se
Mattias Ståhlberg 0142-21305 072-3320260  mattias.stahlberg@gmail.com
Jonas Tiderman 0142-20544 070-3352260
Niclas  072-2353475
Linda Aronsson 070-4283468  lindaaronsson73@hotmail.com
Valberedning
Namn Telefon Mobil Mail
 Sammankallande Joakim Magnusson 0142-18788 070-5688788 j-m@live.se
Mattias Laveson 0142-34225 0703-820021 m.lavesson@lokalpost.se
Emma Decker 073-5426595 emmaadecker@gmail.com