På Svenska

 Presentation av Mjölby Ungdomsmusikkår

Mjölby Ungdomsmusikkår är en ideell förening och består idag av drygt 100 musikanter och drillare i åldern 12 till 25 år.

Musikkåren startades redan 1956 av sin legendariske dirigent och ledare, Sven Jönsson. Orkestern är en symfonisk blåsorkester och repertoaren är varierande och består av originalmusik, populär och samtida musik. Musikkåren genomför sittande konserter men uppträder även i marsch- och showkonstellationer. Tillsammans frambringar musikanter och drillgrupper en välljudande, färgfull och festlig föreställning.

Mjölby Ungdomsmusikkår är en av hörnpelarna i kommunens blåsmusikliv och är också känd som en av de främsta och största ungdomsorkestrarna i Sverige, med en mycket framgångsrik historia. Föreningen medverkar årligen vid flera traditionella kulturevenemang så som Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande med flera. Musikkåren genomför också framträdanden i samband med resor i och utanför Sverige. Några av de länder som besökts är Tyskland, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Danmark, Norge, Finland och Estland. 2015 besökte Musikkåren Rastede i Tyskland och medverkade vid ”Internationale Rastede Musiktage”

Föreningen samarbetar sedan flera år med Mjölby Kulturskolan, som genomför utbildning av våra ungdomar i orkesterspel och drill. Detta samarbete är en viktig förutsättning för att kunna utveckla både individen och den gemensamma prestationen.

2011 valdes Andreas Pettersson till musikalisk ledare för musikkåren och har till sin hjälp Mia Dahl som vice dirigent. Drilledare är Lillemor Rehn och vice drilledare är Jessica Svärdell och Frida Gustavsson. Dessutom fungerar flera av Kulturskolans lärare som resurser i repetitionsarbetet med orkester och drill.

Det praktiska arbetet som krävs för att få den omfattande verksamheten i föreningen att fungera och utvecklas sker genom ideellt arbeta av ungdomar och föräldrar. Ordförande i föreningen sedan 2010 är Sofie Larsson.

Mjölby Ungdomsmusikkår är idag en unik företeelse inte bara i regionen utan också i Sverige. På många orter runt om i landet tvingas man idag lägga ner sina blåsorkestrar, medan vi har en blomstrande verksamhet. Modellen med att musikkåren drivs i föreningsregi med ideella krafter samt att man samarbetar med den kommunala kulturskolan har visat sig vara en framgångsmodell både verksamhetsmässigt och kvalitativt. Ett bevis på detta var framgångarna vid Svensk blåsmusikfestival i hösten 2015, där Ungdomsmusikkåren i tävlingen tilldelades högst poäng och där med guldmedalj.