Funktionärer

Funktionärer

Kontaktinformation till styrelse, musikalisk ledning, drilledning, kommittéer och valberedning.

Styrelse

Namn

Telefon

Mobil

Mail

Ordförande

Kirstin Kahl  

076-2356971

ordforande@mumk.nu

Vice ordförande

Anders Ejhed

 

070-8881227

viceordforande@mumk.nu

Kassör

Fredrik Kåhlin

 

070-6998250

kassor@mumk.nu

 

 

 

 

 

Ledamot

Esmeralda Sjödahl

 

070-8583442

esme.mjolby@icloud.com

Ledamot

Filippa Ingesson

   

filippaingesson@icloud.com

Ledamot

Maria Åhström

 

070-3272387

maria.ahstrom@me.com

Ledamot

Carl Berggren    

cog.berggren@icloud.com

Ledamot

Evelina Malmén

 
 

evelina.malmen@utb.mjolby.se

Ledamot

Anton Kahl

  076 040 1574 

anton.kahl04@gmail.com

Adjungerad lmt

Andreas Niskala

 

072-2418811

dirigent@mumk.nu

Adjungerad lmt

Frida Carlsson

 

070-657 69 56

drill@mumk.nu

Suppleant

Spencer Almgren

 

spencer.almgren08@gmail.com

Suppleant

Caroline  Sturesson

 

070-2063989

caroline.sturesson@liu.se

Revisorer

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

Revisor

Niklas

 

0722-353475

 

Revisor

Karin Rådholm

 

070-9141726

karin@radholm.se

Revisorssuppleant

Elisabeth Holmström

 

070-5841239

mamma_mu07@hotmail.com

Musikalisk ledning och drilledning

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

Dirigent

Andreas Niskala

 

072-2418811

dirigent@mumk.nu

Vice dirigent

Maria ”Mia” Dahl

 

070-9184876

miatrb2@hotmail.com

Tamburmajor

     

 Alternerade drillgrupp 1

Vice tamburmajorer

     

Alternerade drillgrupp 1

Drilledare/Styrelserep.

Frida Carlssson

 

070-657 69 56

drill@mumk.nu

Drillgrupp 1 och 4

Lillemor Rehn

 

072-2032054

 lillemor1990@hotmail.com

Drillgrupp 2 och 3

Sandra Borg

  070-9463999 sandraborg93@gmail.com

Drillgrupp 2 och 3

Josefin Winell

  076-0169166

winelljosefin@gmail.com

Festkommitté

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

Sammankallande

Petter Kåhlin

  070-  2806823 petterkahlin@gmail.com
 

Jessica Svärdell

    jessica.svardell@yahoo.se
 

Madeleine Harder

 

070-2369975

 annaceciliamadeleine@gmail.com

 

Frida Palmqvist

  070-5203184
frida@ecpower.se
 

Matilda Franzén

 

070-1723711

franzen.matilda@gmail.com

 

Marie Eslon

 

070-2324934

meuaen@hotmail.com

 

Josefin Runham

 

070-4883203

josefin.runhamn@gmail.com

 

Elisabeth Martini

 

0709-927197

elisabeth.martini@hotmail.se

Lotterikommitté

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

 

Kristina Holm

 

070-6966061

kristina.holm@toyota-industries.eu

 

Tobias Larsson

 

073-3455703

fluidage@yahoo.se

Sammankallande

Joakim Magnusson

 0142-18788

0705-688788

 j_m@live.se

 

Nina Kämmerling

 

073-9236826

 nina.kammerling@gmail.com

Uniformskommitté

 

Namn

 

Mobil

Mail

 

Ann Rothman

 

070-9237428

rothmanann@gmail.com

 

Katarina Wilhelmsson

 

073-3961158

 katarina_wilhelmsson@hotmail.com

Sammankallande Anna Henricsson  

070-5164780

anna@henricson.com
 

Linda Malmén

 

070-4772467

lindastrand75@hotmail.com
  Johanna Wall  

073-4201213

johanna.wall@edu.mjolby.se
 

Lotta Frisell

 

072-7272663

lotta.frisell@gmail.com

Materialförvaltare

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

 

Calle Moberg

 

070-7288390

calle.moberg@bredband2.com

 

Per Edström

0142-21940

070-6990296

 per.edstrom@svenskakyrkan.se

 Sammankallande

Anders Ejhed

 

070-8881227

anders.ejhed@gmail.com

 

Lennart Hägg

0142-34255

 

 lennart.hagg@saabgroup.com

 

Dick Johansson

 013-331243

 070-3999013

 annadick.j@telia.com

 

Ebba Hammarström

 

070-3492014

 

PR-kommitté

 

Namn

 

Mobil

Mail

  Åsa Borg   070-9568853 asa.borg74@gmail.com
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Poonam Ejhed

 

070-5323317

poohsingen@hotmail.com

Sammankallande

Ida Kåhlin

 

070-3117199

idakahlin@hotmail.com

Föräldrapool

 

Namn

Telefon

Mobil

Mail

 

Maria Hammarström

 

070-3492014

ia.lindqvist@telia.com

 

Hanna Gladh

 

076-8441267

h_blomqvist81@hotmail.com

  Caroline Asklöv  

070-2912691

caroline.asklov@bahnhof.se

 

Caroline Sturesson

 

070-2063989

andersson_caroline@hotmail.com
 

Susanne Orgren

0142-80226

070-8410731

egebylund@gmail.com

 

Per Edström

 0142-21940

070-6990296

 per.edstrom@svenskakyrkan.se

 Sammankallande

Sören  Kahl

0142-10596

072-2446510

ks.kahl@web.de

 

Lars Hollén

 

070-4934337

 lars.hollen@tranas.se

 

Martin Karlsson

 

072-5575063

martin164karlsson@gmail.com

 

Lina Almgren

 

070-2710736

lina.a.almgren@gmail.com

 

Jörgen Björk

  070-8753628 jogge_bj@msn.com
 

Johan Almfors

0142-17595

070-8721500

almforsarna@allt2.se

 

Per Eklund

 

070-8131106

Per@hydrus.se
 

Niclas 

 

072-2353475

 
 

Pontus Forslund

 0142-611789

070-8356960

 pontus.forslund@outlook.com

Valberedning

 

Namn

 

Mobil

Mail

  Camilla Magnusson   073-8412542

camilla@maplast.se

 Sammankallande

Helena Decker

 

076-142 00 21

helena.decker68@gmail.com

  Märta Kämmerling  

072-5483900

marta.kammerling@gmail.com